Қызметтерді көрсету шарттары

Біздің кепілдігіміз

Егер аударма сапасы сізді қанағаттандырмаса, біз сізге қысқа мерзімде және өз есебімізден жаңа нұсқаны ұсынамыз. Егер екінші нұсқа да қолайсыз болып шықса, сіз шығындарды толық немесе ішінара қайтаруға құқығыңыз болады. Орындалған жұмысқа наразылық білдірудің шарттары мен тәртібі төменде келтірілген.

Жұмысты уақтылы тапсырмаған жағдайда, егер жұмыс күндерімен көрсетілген кешіктіру уақыты аударманы орындаудың жалпы мерзімінің үштен бір бөлігінен артық болса (яғни 33% кешігумен) және егер мұндай кідіріс тек "iText" ЖШС кінәсінен болса, біз аударым құнының 100% - на дейін өтеуге міндеттенеміз.

Сатудың жалпы жағдайлары.

Сатудың осы жалпы шарттары "iText" ЖШС орындайтын барлық жұмыс тапсырмаларына қолданылады.

Аударуға арналған барлық өтінімдер Тараптар белгілеген баға көрсетілген тапсырыспен бірге жүруі керек. Тапсырыс әдеттегі пошта, электрондық пошта немесе факс арқылы жіберілуі мүмкін; біз тапсырысты алмағанда, жұмыстан бас тарту құқығын сақтаймыз.

Егер техникалық құжаттама туралы айтатын болсақ, клиент осындай құжаттарды жақсы түсінуге мүмкіндік беретін анықтамалық материалдарды және/немесе сызбаларды немесе диаграммаларды ұсынуы керек.

Егер бағалаудың басқа нысаны алдын ала жазбаша нысанда айтылмаса, аударманың құны түпнұсқа тіліндегі сөздердің саны негізінде есептеледі.

Клиент тарапынан тапсырыстың күші жойылған жағдайда, біз барлық нақты орындалған жұмыс үшін құнының 100% мөлшерінде және тоқтатыла тұрған жұмыс үшін құнының 50% мөлшерінде шот-фактура қоямыз.

Егер басқа шарттар айтылмаса, барлық шоттар шот берілген күннен бастап 5 күн ішінде төленуге тиіс.

Төлемді кешіктіру немесе шотты төлемеу алдын-ала ескертусіз және басқа да рәсімдерсіз клиенттен қарызды дереу өндіріп алуға себеп болады. "іText" ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімі өткен төлем болған сәтте қолданыстағы ресми есептік мөлшерлемесі бойынша есептелетін пайыздарды төлеуді талап ету құқығын өзінде сақтап қалады. Сонымен қатар, клиент "iText" ЖШС шеккен барлық шығындарды өтеуге міндетті.

Төлем кешіктірілген жағдайда барлық ағымдағы жұмыстар мен ағымдағы тапсырыстар тоқтатылады.

"іText" ЖШС қандай да бір себептермен стиль тұрғысынан қанағаттанарлық емес аудармалар үшін жауап бермейді. Атап айтқанда, жарнамалық материалдар мен сатуды ынталандыратын материалдарға қатысты "iText" ЖШС ·компаниясының қызметтері, егер өтінімде өзгеше талап етілмесе, қарапайым аудармамен ғана шектеледі. "іText" ЖШС аударылған мәтінді, мысалы, бастапқы мәтіннің стилінен ерекшеленетін жарнамалық стильде аудару үшін жауапты емес. Біздің жауапкершілігіміз тек шот сомасымен шектеледі.

Шағымдар, егер олар жұмыс (-тар) немесе жұмыстардың бір бөлігі (-тері) тапсырылған күннен бастап жеті күн ішінде жеткізілгені туралы төленген хабарламамен тапсырысты пошта арқылы алынған болса ғана қарауға қабылданады. Барлық кінарат талаптарға түпнұсқа құжаттар, даулы аудармалар және түсіндірме хат қоса берілуі керек. Жоғарыда көрсетілген мерзім өткеннен кейін аударма дұрыс деп саналады.

Егер қанағаттанбаған клиенттің талабы белгіленген мерзімде берілсе, "iText " ЖШС * даулы аударманың редакцияланған нұсқасын осы жұмыс үшін бұрын белгіленген мерзімінің үштен біріне тең мерзімде, оған қоса бір жұмыс күні ішінде өз есебінен ұсынуға келіседі. Бұл екінші құжат "iText" ЖШС компаниясының қалауы бойынша төленетін өтем сомасын белгілеу кезінде аударманың сапасын бағалау үшін пайдаланылатын болады.

"іText" ЖШС ·факстердің, модемдердің, электрондық поштаның және/немесе басқа пошта қызметтерінің немесе тікелей "iText"ЖШС бақыламайтын тасымалдаушылардың ақаулы жұмысынан туындаған кез келген кідірістер үшін жауапты болмайды

Жұмысты уақтылы тапсырмаған жағдайда, егер кешіктіру уақыты белгіленген тапсыру мерзімінен үштен бірінен асатын болса және мұндай кідіріс тікелей және тек "iText" ЖШС кінәсінен болған болса, біз Тараптар арасындағы келісім бойынша белгіленетін құнды өтейміз, ол кешіктіріліп тапсырылған жұмыс құнының 100% - ына дейін құрауы мүмкін.

Жұмыстың бір бөлігіндегі кемшіліктер кінәрат-талап қою үшін негіз болмайды. Мұндай жағдайларда "іText ·ЖШС · аудармаға өзгерістер енгізу құқығын өзінде сақтайды.

Тараптар арасындағы жазбаша келісімдер ғана ескеріледі. Кез келген даулар мен келіспеушіліктер Павлодар қаласы сотының юрисдикциясы болып табылады. Төленбеген жағдайда тиісті аударманың ішінара немесе толық көшірмесін кез келген ұсыну заңсыз деп қаралатын болады. "іText" ЖШС  · төленбеген материалдарды пайдаланатын клиенттен аударма ақысын дереу төлеуін және тиісті жағдайларда авторлық құқықты бұзғаны үшін өтемақыны талап ету құқығын сақтайды.

Жауапкершілік

"іText" ЖШС · және/немесе оның жеткізушілері коммерциялық құндылыққа, нақты мақсаттар үшін жарамдылыққа, мүліктік құқықтарға және басқа тұлғалардың құқықтарын бұзбауға қатысты кез келген жасырын кепілдіктер мен шарттарды қоса алғанда, ұсынылатын қызметтермен байланысты қандай да бір кепілдіктерді немесе шарттарды мойындамайды. "IText" ЖШС · және/немесе оның жеткізушілері қандай да бір себептермен, ақпаратты пайдалану құқығын жоғалтудың нәтижесінде кез келген тікелей, жанама немесе қосымша түрде залалдар немесе зиян үшін, оның залалдары немесе келісімшартты орындау немесе орындамаудың, немқұрайдылықтың не басқа да зиянды әрекеттердің нәтижесінде туындаған залалдар үшін, "iText"ЖШС қызметтерімен қандай да бір түрде байланысты залалдар үшін жауапты болмайды.